О конференцији

Прва међународна конференција Факултетa примењених уметности у Београду
SmartArt – уметност и наука у примени „Од инспирације до интеракције“
Српска академија наука и уметности, Београд, 28–30. 11. 2019.

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду са задовољством најављује своју прву међународну конференцију SmartArt – уметност и наука у примени: „Од инспирације до интеракције”. Основна сврха конференције је успостављање међународног форума за размену мишљења и искустава насталих као резултат међусобног повезивања и размене утицаја између примењених уметности и науке.

Овогодишња тема конференције Од инспирације до интеракције” заснива се на интердисциплинарном и трансдисциплинарном повезивању примењених уметности са друштвено-хуманистичким, техничко-технолошким, као и другим наукама које имају улогу у њеном развоју. Конференција се фокусира на све аспекте узајамне инспирације и интеракције између науке и области примењених уметности: Анимације, Вајарства, Дизајна ентеријера и намештаја, Графике, Графичког дизајна, Илустрације, Индустријског дизајна, Керамике, Костимографије, Савременог одевања, Сликарства, Сценографије, Текстила, Фотографије и других, као и на сарадњу науке и уметности у области Конзервације и рестаурације.

Позивамо научнике, као и уметнике и стручњаке из наведених области да дају свој допринос конференцији.

SANU
Зграда Српске академије наука и уметности, где ће бити одржан главни програм конференције