Важни датуми

15. јун 2019. Рок за слање проширеног апстракта
30. јун 2019. Обавештење ауторима о томе да ли је рад прихваћен
30. септембар 2019. Рок за плаћање котизације
25. октобар 2019. Продужени рок за плаћање котизације
15. децембар 2019. Рок за слање завршеног рада
15. јануар 2020. Продужен рок за слање завршеног рада