Књига апстраката

Књига проширених апстраката (са ISBN бројем), који су прихваћени за учешће на конференцији, је доступна на следећем линку (PDF). Зборник радова који ће садржати изабране радове са конференције биће накнадно објављен.