Позив за учешће

Факултет примењених уметности Универзитета уметности у Београду са задовољством најављује своју прву међународну конференцију SmartArt – уметност и наука у примени: „Од инспирације до интеракције”. Основна сврха конференције је успостављање међународног форума за размену мишљења и искустава насталих као резултат међусобног повезивања и размене утицаја између примењених уметности и науке.
Конференцију подржавају Српска академија наука и уметности, Музеј науке и технике из Београда и Музеј града Београда.
Овогодишња тема конференције Од инспирације до интеракције” заснива се на интердисциплинарном и трансдисциплинарном повезивању примењених уметности са друштвено-хуманистичким, техничко-технолошким, као и другим наукама које имају улогу у њеном развоју. Конференција се фокусира на све аспекте узајамне инспирације и интеракције између науке и области примењених уметности: Анимације, Вајарства, Дизајна ентеријера и намештаја, Графике, Графичког дизајна, Илустрације, Индустријског дизајна, Керамике, Костимографије, Савременог одевања, Сликарства, Сценографије, Текстила, Фотографије и других, као и на сарадњу науке и уметности у области Конзервације и рестаурације.
Позивамо научнике, као и уметнике и стручњаке из наведених области да дају свој допринос конференцији.

ЦИЉЕВИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Циљеви  конференције су:

 • представљање нових достигнућа, истраживачких теорија и идеја у оквиру примене науке у областима примењене уметности
 • преглед доприноса примењене уметности и уметничких пракси у различитим научним и истраживачким процесима
 • стварање платформе која би омогућила активну размену знања и искустава и пружила подстицајан контекст за колаборативне праксе у пољима примењене уметности и науке
 • увођење нових тенденција, пракси и резултата насталих симбиозом уметности и науке у систем образовања

ЈЕЗИЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Званични језици конференције су енглески и српски.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ
Позивамо Вас да учествујете са радовима из следећих тематских области:

 • Историја и теорија примењене уметности
 • Заштита културног наслеђа
 • Примењена уметност и дигиталне технологије
 • Примењена геометрија у визуелним уметностима
 • Нови материјали и технологије у примењеним уметностима
 • Терминолошка проблематика у примењеним уметностима
 • Образовни аспекти примењене уметности
 • и друга разматрања и представљања заједничких пракси примењених уметности и науке.

ПЛЕНАРНИ ГОВОРНИЦИ
Имена пленарних говорника биће објављена у Другом позиву за учествовање на конференцији.

УПУТСТВА ЗА СЛАЊЕ ПРОШИРЕНОГ АПСТРАКТА
Обавештење о пријављивању на конференцију и слању апстракта налази се на сајту конференције http://2019.smartart-conference.rs.
Пријаву за учешће на конференцији и формулар за слање апстракта треба попунити и послати на адресу: submission@smartart-conference.rs

Пријава обухвата:
I Проширени апстракт (1. назив рада; 2. апстракт дужине макс. 1000 речи, са јасно представљеним предметом, циљем, методама и резултатима рада; 3. кључне речи; 4. преглед основне литературе)
II Личне податке аутора (и коаутора) рада.
Упутства ауторима за форматирање целог рада биће дата у наредним позивима за учествовање на конференцији.
Проширени апстракти могу бити на енглеском или на српском језику (ћириличким писмом). Организатори конференције препоручују учесницима да припреме презентације на енглеском језику. Представљање појединачног рада на конференцији биће ограничено на приближно 20 минута, заједно са дискусијом.

ВАЖНИ ДАТУМИ
15. јун 2019. Рок за слање проширеног апстракта
30. јун 2019. Обавештење ауторима о томе да ли је рад прихваћен
30. септембар 2019. Рок за плаћање котизације
18. октобар 2019. Продужени рок за плаћање котизације
15. децембар 2019. Рок за слање завршеног рада
15. јануар 2020. Продужени рок за слање завршеног рада

КЊИГА АПСТРАКАТА И ЗБОРНИК РАДОВА
Књига проширених апстраката (са ИСБН бројем), који су прихваћени за учешће на конференцији, биће доступна свим учесницима током конференције. Зборник радова који ће садржати изабране радове са конференције биће накнадно објављен.

КОТИЗАЦИЈА
Котизација износи 30 евра по прихваћеном раду (15 евра за студенте докторских студија). Котизација се може платити у динарској противвредности, по важећем средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Упутства за плаћање су доступна на сајту.

СМЕШТАЈ
Организатори конференције могу на захтев дати препоруке за смештај.

ВЕБ СТРАНИЦА КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Све детаље и важне информације можете наћи на веб страници конференције.
http://2019.smartart-conference.rs

КОНТАКТ:
info@smartart-conference.rs

Очекујемо Ваше радове и надамо се сусрету са Вама у Београду.

У име Организационог одбора
Др Милан Просен, председник
Универзитет уметности у Београду,
Факултет примењених уметности у Београду

[Позив за учешће у ПДФ формату] [Пријавни формулар у ПДФ формату]