Презентација рада

Учесницима конференције који представљају своје радове на српском језику саветује се да презентације припреме и на енглеском језику.

На конференцији ће за сваки рад бити на располагању око 10+5 минута, укључујући и време за дискусију.