Простор изложбе

Конак Кнегиње Љубице, Кнеза Симе Марковића 8