Радионице

Радионице и тематска предавања
Пројекат подразумева радионице интердициплинарног и експерименталног карактера које омогућавају практичну примену научних сазнања у области уметности као и пратећа предавања.
Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.

Музеј науке и технологије, Скендербегова 51

MTL
Радионица Mapping the Local бави се мапирањем града кроз различите уметничке праксе. Радионицу воде чланови научног одбoра СмартАрт конференције проф. Петер Пург (Универзитет у Новој Горици, Словенија) и проф. Алан Сигл (Мађарски универзитет лепих уметности, Мађарска). Радионица је реализована уз подршку платформе CEEPUS.

Универзитет уметности у Београду, Факултет примењених уметности, Косанчићев венца 29